آنالیز حرارتی

فیروز رضائی ; ٥:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/۱٤