ساخت روکش های دندانی از نوع پرسلان متصل به فلز (PFM) با خاصیت آنتی باکتریال رضای

ساخت روکش های دندانی از نوع پرسلان متصل به فلز (PFM) با خاصیت آنتی باکتریال

رضایی، فیروز دلجوان، سویل ؛ صدیق اعتقاد، سعید؛  الماسی، علی ؛ ؛ زرودی، جواد

 

چکیده:

استفاده از روکش های دندان یکی از روش های ترمیمی رایج دندان های آسیب دیده است. روکش های دندانی انواع مختلفی دارند که از این میان نوع پرسلانی متصل به فلز(PFM) به دلیل مزایای بسیار اهمیت زیادی دارد.پرسلان روکش های دندانی از لایه های مختلفی تشکیل شده است که بر زیر لایه فلزی اعمال شده اند. یکی از مشکلات استفاده از این روش، نفوذ باکتری های پاتوژن و محبوس شدن آن در فضای بین روکش و دندان آسیب دیده و به تبع آن تخریب مضاعف پایه دندانی است. در تحقیق پیش رو 3 ترکیب مختلف شامل یک ترکیب رایج تجاری و دو ترکیب جدید با 1% ، 3% و 5% از پودر حامل نانو ذرات نقره بر روی آلیاژ های فلزی تجاری رایج از نوع  T3 با دو نوع رژیم حرارتی مختلف شامل پخت در اتمسفر خلا و فاقد مرحله پخت در اتمسفر خلا برای دندان مولار اول که عمدتا بیشترین آسیب را می بیند، تهیه شده و استحکام پیوند لایه پرسلان با لایه فلز در ترکیب های مختلف با هر دو نوع رژیم پخت مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت تست آنتی باکتریال برای پاتوژن های ناحیه دهانی با غلظت 5/0 مکفارلند به صورت in vitro و به روش Disk diffusion برای تمامی نمونه ها انجام شده و ترکیب بهینه معرفی شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که پودر حامل نانو ذرات نقره در صورت مخلوط سازی مکانیکی با پودر های رایج آستری روکش های دندانی استحکام پیوند مناسبی از خود نشان نمی دهند و لازم است تا ترکیب جدیدی معرفی شود تا  پودر حاوی نانو ذرات نقره مصرفی به عنوان اپک کننده با آن مخلوط گردد. از طرفی نتایج این تحقیق حاکی از لزوم  اعمال رژیم حرارتی شامل مرحله خلاء برای دستیابی به استحکام پیوند مطلوب نمونه است. در نهایت نتایج نشان می دهد نمونه شامل کمتر از 3% از پودر حاوی نانوذرات نقره ، خاصیت انتی باکتریال از خود نشان نمی دهد و با افزایش این مقدار به بیش از 5% استحکام پیوند نمونه ها دچار افت می گردد.

کلمات کلیدی: روکش های دندانی، استحکام پیوند ، اتمسفر پخت، نانو ذرات نقره، خاصیت آنتی باکتریال

/ 0 نظر / 59 بازدید