نفوذ پذیری مغناطیسی

نفوذ پذیری مغناطیسی

نفوذ پذیری مغناطیسی یا به سادگی نفوذپذیری سهولت که با آن مواد را می توان مغناطیسی است. این ثابت تناسب است که وجود دارد بین القای مغناطیسی و شدت میدان مغناطیسی است. این ثابت برابر است با حدود 1.257 10 -6 هنری در هر متر (H / M) در فضای آزاد (خلاء). در مواد دیگر می تواند بسیار متفاوت باشد، اغلب قابل ملاحظه ای بزرگتر از مقدار فضای آزاد است که نماد 0 μ.

مواد است که باعث خطوط شار حرکت به دورتر از هم جدا، و در نتیجه کاهش در چگالی شار مغناطیسی در مقایسه با خلاء، دیامغناطیس نامیده می شوند. مواد متمرکز است که شار مغناطیسی توسط یک عامل بیش از یک کمتر از یا برابر به ده پارامگنتیک نام موادی که تمرکز شار عامل بیش از ده فرومغناطیس نامیده می شوند. عوامل نفوذ از تغییر برخی از مواد با افزایش یا کاهش دما، یا با شدت میدان مغناطیسی اعمال شده است.

در کاربردهای مهندسی، نفوذ پذیری است که اغلب در نسبت، بیان شده و نه در مطلق، شرایط. اگر μ درجه نشان دهنده نفوذ پذیری از فضای آزاد (که شده است، 4 ص X10 -7 H / M و یا 1.257 * 10 -6 H / M) μ نشان دهنده نفوذپذیری ماده در مورد (همچنین در henrys در هر متر مشخص شده است)، نفوذ پذیری نسبی، R μ، برابر است با:

μ = r و μ / μ 0

برای فلزات غیر آهنی مانند مس، برنج، آلومینیوم و غیره، نفوذپذیری همان که "فضای آزاد" است، یعنی نفوذ پذیری نسبی است. برای فلزات آهنی با این حال مقدار R μ ممکن است چند صد. برخی از مواد فرومغناطیس، به ویژه پودر یا چند لایه آهن، فولاد، و یا آلیاژهای نیکل، μ R است که می تواند تا در مورد 1،000،000 محدوده. مواد دیامغناطیس R μ کمتر از یک دارند، اما هیچ ماده شناخته شده است، نفوذ پذیری نسبی بسیار کمتر از یک است.علاوه بر این، نفوذ پذیری را تا حد زیادی می تواند متفاوت باشد در بخش فلز به دلیل تنش موضعی، گرم اثر، و غیره

هنگامی که یک پارامگنتیک یا هسته فرومغناطیسی را به یک کویل در رحم خود قرار داده است، اندوکتانس μ R در مقایسه با اندوکتانس سیم پیچ با هسته هوا چندین برابر است.این اثر مفید در طراحی ترانسفورماتور و پروب های جریان مخالف در حال حاضر است.

/ 0 نظر / 52 بازدید