سختی سرامیکها

 

سختی خراش (Mohs) چیست؟

این آزمون که در سال 1822 توسط زمین شناس-کانی شناس معروف آلمانی کارل فریدریخ کریستین موهس (Friedrich Mohs) (زادة 29 ژانویه 1773 در گِرنرودGernrode آلمان درگذشتة 29 سپتامبر 1839 در آگوردو Agordo ایتالیا) توسعه داده شد، مقاومت خراشی نسبی ده کانی متداول را مقایسه میکند. اگر کاشی توسط یکی از کانیهای این لیست خراشیده شود، از آن کانی نرمتر است. کاشیها با آزمایش کردن آنها در مقابل کانیهائی که به طور فزاینده از یک (تالک) تا ده (الماس) سختـتر میشوند، مورد ارزیابی قرار میگیرند. جدول سختی خراش موهس همراه با کانیهای متناظر با عدد سختی در شکل زیر آورده شده است.

 

 

شیشه و چاقوی فولادی سختی 5/5 در مقیاس موهس دارند که همراه با عدد سختی ناخن در جدول زیر درج شده اند.

 

 

از آن جا که شن کوارتزی مقدار موهس برابر با هفت دارد، معمولاً کاشیهای با درجة سختی هفت یا بالاتر برای کاربردهائی که مقاومت در برابر خاکهای شنی مورد نیاز است، انتخاب میشوند.

توجه داشته باشید که مقاومت خراشی موهس با مقاومت سایشی ارتباط ندارد و گسترة یک تا ده خطی نیست. در واقع، بعضی کانیها بسته به جهتی که خراشیده میشوند مقادیر اندازه گیری شدة بسیار متفاوتی به دست میدهند. بنابراین آزمون موهس یک نشانگر مفید است اما ابزار تحلیلی دقیقی نیست.

 

 

 

/ 0 نظر / 46 بازدید