مواد دیرگداز

در این مقاله سعی شده است که پیرامون دیرگداز ها

که مهمترین مواد جهت مواد قالب گیری در صنعت مواد و فلز شناسی می باشد به پردازیم

این مقاله شامل سرفصل هایی همچو ن:

مواد اولیه تشکیل دهنده دیر گداز ها

پارامتر های مهم یک دیر گداز و نحوه اندازه گیری آن ها

تعیین نقطه خمیری و درجه دیر گدازی

/ 0 نظر / 121 بازدید