سختی

سختی

توانایی از فلز تغییر شکل plastically و برای جذب انرژی در این فرآیند قبل از شکستگی نامیده می شود سختی. تأکید این تعریف را باید در توانایی جذب انرژی قبل از شکستگی قرار می گیرد. به یاد بیاورید که برخوردار است، اندازه گیری چقدر چیزی تغییر شکل plastically قبل از شکستگی، اما فقط به خاطر اینکه مواد انعطاف پذیر است که باعث نمی شود آن سخت است. کلید را به سختی یک ترکیب خوبی از استحکام و چکش خواری است. مواد با استحکام بالا و چکش خواری بالا به سختی بیش از یک ماده با مقاومت کم و چکش خواری بالا داشته باشند. بنابراین، یک راه برای اندازه گیری سختی است، با محاسبه مساحت زیر منحنی تنش کرنش از تست کشش. این مقدار به سادگی به نام "چقرمگی ماده" و آن را تا واحد انرژی در هر دوره است. سختی مواد برابر آهسته جذب انرژی توسط مواد است.

متغیرهای متعددی است که تاثیر عمیقی بر چقرمگی از مواد وجود دارد. این متغیرها عبارتند از:

  • نرخ کرنش (میزان بارگذاری)
  • درجه حرارت
  • اثر درجه یک

یک فلز ممکن است به سختی رضایت بخش را تحت بارهای استاتیک را دارا هستند، اما تحت بارهای دینامیک و یا تاثیر ممکن است شکست بخورند. به عنوان چکش خواری حکومت و، در نتیجه، کاهش چقرمگی را به عنوان سرعت بارگذاری را افزایش می دهد.دما متغیر دوم به تأثیر عمده ای بر سختی آن است. همانطور که درجه حرارت را کاهش می دهند، چکش خواری و چقرمگی نیز کاهش می دهد. متغیر سوم نامیده می شود اثر درجه یک، به دلیل با توزیع استرس است. مواد ممکن است چقرمگی خوب زمانی که استرس اعمال شده تک محوره نمایش، اما هنگامی که یک دولت استرس چند محوری تولید می شود با توجه به وجود شکاف، این مواد ممکن است تغییر شکل الاستیک و پلاستیک به طور همزمان در جهت های مختلف تحمل نیست.

چندین نوع استاندارد از آزمون سختی که تولید داده ها برای شرایط بارگذاری خاص و / یا جزء روش های طراحی وجود دارد. سه نفر از خواص چقرمگی خواهد شد که در جزئیات بیشتری مورد بحث 1) چقرمگی ضربه، 2) سختی درجه یک و 3) چقرمگی شکست.

/ 0 نظر / 2 بازدید