انرژی خورشیدی بدون سلولهای خورشیدی سیلیکونی

 

اثر مغناطیسی شگفت انگیز نور که توسط محققان در دانشگاه شیکاگو کشف شده است می تواند منجر به تولید انرژی خورشیدی  بدون بکارگیری سلولهای خورشیدی متداول شود.  نور دارای مولفه های الکتریکی و مغناطیسی است. پیش از این محققان فکر می کردند که این میدان مغناطیسی بسیار ضعیف است و می توان از آن صرفنظر کرد. اما اکنون محققان دریافتند که در یک شدت مناسب اگر نور از یک محیط که رسانندگی الکتریکی نداشته باشد عبور کند میدان نوری می تواند اثر مغناطیسی ایجاد کند که 100 میلیون بار قوی تر از آن چیزی است که قبلا تصور می شد...

 

 ns.umich.edu/htdocs/releases/story.php

/ 0 نظر / 41 بازدید