شروع دانلود خستگی

شروع دانلود خستگی

در حالی که در مورد این موضوع از دررفتگی، مناسب است به طور خلاصه مورد بحث خستگی است.خستگی یکی از دلایل اصلی برای این شکست از اجزای ساختاری است. زندگی ترک خستگی دارای دو بخش است، شروع و انتشار است. جابه جایی نقش عمده ای در مرحله نرم افزار شروع خستگی. شده است در تست آزمایشگاهی است که بعد از تعداد زیادی از چرخه های بارگذاری دررفتگی شمع و سازه های فرم به نام باند لغزش مداوم (PSB) مشاهده شده است.نمونه ای از PSB به میکروگراف در تصویر به سمت راست نشان داده شده است.

PSBs مناطق هستند که فراتر از (اکستروژن) و یا کمتر (نفوذ) در سطح جزء با توجه به حرکت مواد در امتداد هواپیما لغزش. این برگ گام های کوچک در سطح است که به عنوان risers استرس که در آن ترک خستگی می تواند آغاز خدمت می کنند. شکاف در لبه PSB در تصویر زیر گرفته شده با یک میکروسکوپ الکترون

/ 0 نظر / 10 بازدید