خستگی کرک خواص نرخ رشد

خستگی کرک خواص نرخ رشد

برای برخی از اجزاء عمر انتشار نرم افزار در طراحی نادیده گرفته چرا که سطح استرس بالا، و / یا اندازه نقص بحرانی کوچک است. برای دیگر اجزای نرم افزار زندگی رشد ممکن است بخش قابل توجهی از عمر کل مجمع است. علاوه بر این، نقص های موجود و یا ویژگی های تیز طراحی به طور قابل توجهی ممکن است یا کاهش نزدیک به از بین بردن نرم افزار بخش شروع زندگی خستگی جزء. عمر مفید از این مولفه ها ممکن است به سرعت انتشار ترک subcritical اداره می شود.

ساختار بدنه هواپیما، مثال خوبی از ساختار است که عمدتا بر اساس نرم افزار طراحی کند نرخ رشد است. سالها پیش، نیروی هوایی ایالات متحده، تعداد زیادی از گزارش نقص از انواع هواپیما مورد بررسی است. گزارش نشان داد که مزیت از شکست ساختاری از 1) ساخته شده است در تنش پیش بارگذاری، 2) نقص ماده و 3) نقص ناشی از استفاده از خدمات رخ داده است. این واقعیت ها منجر به یک روش طراحی که نیاز به تجزیه و تحلیل تحمل به خسارت فرض نقص مواد موجود در بدترین جهت گیری و در نامطلوب ترین محل است. تجزیه و تحلیل کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که سازه ها طراحی شده است که رشد آهسته و پایدار ترک تا شکاف به طول که در آن می تواند قابل اعتماد تشخیص داده شود با استفاده از روش های NDT.

سرعت انتشار ترک خستگی در معرض نمونه خستگی، ترک خورده، مانند نمونه های جمع و جور مورد استفاده در آزمایش شکست سختی، به بارگذاری چرخه ای ثابت، دامنه تعیین شده است. افزایش تدریجی در طول ترک به همراه عدد مربوطه را از چرخه بار سپری ثبت شدت تنش (K)، طول ترک ()، و چرخه تعداد (N) داده ها در طول آزمون به دست آوردن.داده ها در منحنی "N در مقابل" همانطور که در تصویر به سمت راست نشان داده شده است. N در مقابل منحنی های مختلف را می توان با تغییر بزرگی از بارگذاری چرخه ای و / یا اندازه اولیه از نرم افزار تولید شده است.

داده ها می تواند با ارائه داده ها در نرخ رشد نرم افزار در هر چرخه بارگذاری (D / D N و یا دا / DN) در مقابل نوسانات با شدت تنش در نوک ترک (به یک منحنی واحد کاهش می یابد D K I) D K نماینده از نیروی محرکه مکانیکی است، و آن را دارای اثر طول ترک در حال تغییر و بزرگی بارگذاری چرخهای است. (نگاه کنید به صفحه بر چقرمگی شکست برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تنش شدت.) شایع ترین شکل از ارائه اطلاعات رشد ترک خستگی توطئه ورود به سیستم ورود به سیستم / DN در مقابل D K من دا.

ترک خستگی در رفتار انتشار بسیاری از مواد را می توان به سه منطقه تقسیم همانطور که در تصویر نشان داده شده است. منطقه منطقه آستانه خستگی که در آن K D بیش از حد پایین برای انتشار نرم افزار است. منطقه دوم شامل داده که در آن نرخ رشد ترک تغییر تقریبا خطی با تغییر در شدت تنش نوسان است. در منطقه III، افزایش کوچک در دامنه شدت استرس، افزایش نسبتا بزرگ در نرخ رشد نرم افزار از آنجایی که مواد در حال نزدیک شدن به نقطه شکستگی ناپایدار است.

/ 0 نظر / 25 بازدید