ساختار مواد

ساختار مواد

باید روشن شود که تمام مواد از اتم ساخته شده است. از جدول تناوبی، دیده می شود که فقط حدود 100 نوع مختلف از اتم ها در کل جهان وجود دارد. این 100 همان اتم را تشکیل می دهند هزاران نفر از مواد مختلف اعم از هوا به فلز مورد استفاده برای حمایت از ساختمان های بلند نفس کشیدن است. فلزات رفتار متفاوت از سرامیک و سرامیک رفتار متفاوت از پلیمرهای. خواص ماده بستگی دارد که اتم ها استفاده می شود و چگونه آنها را متصل به هم است.

ساختار مواد را می توان توسط اندازه کلی از ویژگی های مختلف در نظر گرفته طبقه بندی شده است. شایع ترین این سه طبقه بندی عمده ساختاری، به طور کلی افزایش در اندازه ذکر شده است، عبارتند از:

ساختار اتمی، که شامل ویژگی های است که می تواند دیده نمی شود، مانند نوع پیوند بین اتمها و روشی که اتم هستند مرتب است. 
ریزساختار، که شامل ویژگی های است که می تواند با استفاده از یک میکروسکوپ دیده می شود، اما به ندرت با چشم غیر مسلح. 
Macrostructure، که شامل ویژگی های است که می تواند با چشم غیر مسلح دیده می شود)

ساختار اتمی در درجه اول مواد شیمیایی، فیزیکی، حرارتی، الکتریکی، مغناطیسی، و خواص نوری تاثیر می گذارد. ساختار و macrostructure همچنین می توانید این خصوصیات را تحت تاثیر قرار آنها به طور کلی یک اثر بزرگتر بر روی خواص مکانیکی و سرعت واکنش شیمیایی است. خواص یک ماده را ارائه می سرنخ را به عنوان ساختار مواد است. قدرت و صلابت فلزات نشان می دهد که این اتم ها با یکدیگر با پیوندهای قوی برگزار شد. با این حال، این اوراق قرضه نیز باید اجازه می دهد تا اتم ها برای حرکت از فلزات نیز معمولا formable است. برای درک ساختار ماده، نوع اتم در حال حاضر، و چگونه اتم ها چیده شده و متصل باید شناخته شده است. بگذارید در نگاه اول پیوند اتمی.

/ 0 نظر / 4 بازدید