خواص ساختاری و مکانیکی شیشه های آهن فسفاتی

خواص ساختاری و مکانیکی شیشه های آهن فسفاتی

این تحقیق مربوط به خواص ساختاری و مکانیکی شیشه های آهن فسفاتی است که ابتدا با مروری کوتاه بر شیشه های فسفاتی و کاربردهای آنها وارد بحث اصلی می شویم و چند نمونه از شیشه های آهن فسفاتی را از لحاظ خواص فیزیکی (دانسیته ، ضریب انبساط حرارتی) و خواص مکانیکی (مدول الاستیسیته، استحکام کششی)و خواص شیمیایی(مقاومت شیمیایی یا سرعت خوردگی) بررسی کرده ایم و در پایان شاره به برخی کاربرد های این نوع شیشه شده است.

شیشه های فسفاتی  یک سری از شیشه های اپتیکی هستند شامل متافسفاتهای از فلزات مختلف که در این شیشه ها جز شیشه ساز  است. (که در شیشه های سیلیکاتی جز شیشه ساز ).   

شیشه های فسفاتی کاربرد های بسیار گسترده ای دارند از جمله در فیبرهای اپتیکی (از تغلیظ یون های کم یاب خاک تولید می شوند)، شیشه های دوزمتر (شیشه های فسفاتی شامل نقره)، شیشه های زیست سازگار، مواد آب بندی و الکترولیتهای حالت جامد و....

 

تهیه و تنظیم:

پوریا صابرغفوری

علیرضا سبلانی

بهروز آبنار

نمونه ای از کاربرد های شیشه های آهن فسفاتی(دفع پسماندهای هسته ای،فیبرهای اپتیکی )

"برای دسترسی کامل به این مطلب pdf زیر را دانلود کنید"موضوع مطلب : شیشه
/ 0 نظر / 67 بازدید