فلزات

فلزات

فلزات در حدود دو سوم از تمام عناصر و حدود 24 درصد از جرم سیاره تشکیل می دهند.فلزات دارای خواص مفید از جمله استحکام، چکش خواری، نقاط ذوب بالا، رسانایی حرارتی و الکتریکی و سختی است. از جدول تناوبی، می توان آن را مشاهده کرد که تعداد زیادی از عناصر به عنوان یک فلز طبقه بندی شده است. تعداد کمی از فلزات معمولی و کاربردهای معمول خود را در زیر ارائه شده است.

مواد معمول فلزی

  • - آلیاژهای فولاد برای برنامه های کاربردی قدرت حیاتی استفاده می شود آهن / فولاد
  • آلومینیوم - آلومینیوم و آلیاژهای آن استفاده می شود زیرا آنها بسیار آسان است را تشکیل می دهند، به راحتی در دسترس، ارزان و قابل بازیافت.
  • آلیاژ مس - مس و دارای تعدادی از خواص است که آنها را مفید، از جمله هدایت الکتریکی و حرارتی بالا، چکش خواری بالا و مقاومت به خوردگی خوب است.
  • تیتانیوم - آلیاژهای تیتانیوم را برای مقاومت در درجه حرارت بالاتر استفاده می شود (1000 ° F) برنامه های کاربردی، زمانی که وزن جزء نگرانی است، یا وقتی که مقاومت به خوردگی خوب مورد نیاز است
  • نیکل - آلیاژهای نیکل برای دمای بیشتری (~ 1500-2000 ° F) برنامه های کاربردی و یا زمانی که مقاومت به خوردگی خوب مورد نیاز است استفاده می شود.
  • مواد نسوز برای بالاترین دما (> 2000 درجه F) برنامه های کاربردی استفاده می شود.

ویژگی های کلیدی این است که تمایز فلزات و غیر فلزات پیوند خود را. مواد فلزی دارای الکترونهای آزاد هستند که به آسانی از یک اتم به اتم بعدی می باشد. وجود این الکترون های آزاد دارای تعدادی از پیامدهای عمیقی برای خواص مواد فلزی است. به عنوان مثال، مواد فلزی تمایل به هادی الکتریکی خوب باشد زیرا الکترون های آزاد می توانند به اطراف حرکت در داخل فلز آزادانه. اطلاعات بیشتر بر روی ساختار فلزات بعدا مورد بحث قرار خواهد شد. 

/ 0 نظر / 3 بازدید