خواص فیزیکی و شیمیایی

خواص فیزیکی و شیمیایی

خواص فیزیکی کسانی هستند که می تواند بدون تغییر هویت از این ماده مشاهده شده است. خواص ماده مانند رنگ، چگالی، سختی، نمونه هایی از خواص فیزیکی است.خواص که توصیف یک ماده به ماده ای کاملا متفاوت، خواص شیمیایی نامیده می شوند.اشتعال پذیری و مقاومت در برابر خوردگی / اکسیداسیون هستند، نمونه هایی از خواص شیمیایی.

تفاوت بین یک خاصیت فیزیکی و شیمیایی و سر راست است تا فاز از مواد در نظر گرفته شده است. هنگامی که یک ماده از جامد به مایع به بخار به نظر می رسد آنها را تبدیل به یک ماده تفاوت. با این حال، زمانی که مواد ذوب، جامد، تبخیر، میعان و یا تصعید، تنها دولت از تغییرات ماده. یخ، آب مایع و بخار آب را در نظر بگیرید، آنها همه به سادگی H 2 O. فاز یک خاصیت فیزیکی ماده است و ماده می تواند در چهار مرحله وجود داشته باشد - جامد، مایع، گاز و پلاسما.

برخی از خواص فیزیکی و شیمیایی مهم تر از نقطه نظر مهندسی مواد خواهد شد در بخش های زیر مورد بحث قرار گرفته است.

  • مرحله درجه حرارت انتقال
  • چگالی
  • وزن مخصوص
  • رسانایی گرمایی
  • خطی ضریب انبساط حرارتی
  • رسانائی الکتریکی و مقاومت
  • نفوذ پذیری مغناطیسی
  • مقاومت در برابر خوردگی
/ 0 نظر / 60 بازدید